Functiefamilie

Een functiefamilie is een verzameling van werkzaamheden of werkpakketten die qua aard een grote verwantschap met elkaar hebben. Alle werkzaamheden binnen het Rijk vallen binnen één van de families.

Elke functiefamilie kent een heldere definitie die hiermee zorgdraagt voor duidelijke afbakening ten opzichte van de andere functiefamilies. De definitie van de functiefamilie is bepalend voor de indeling van het werkpakket.