Hoe KWIV helpt in de HR-cyclus

In deze video wordt uitgelegd hoe het KWIV kan ondersteunen in de HR-cyclus.

 

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Bouwen aan I-vakmanschap: hoe KWIV helpt in de HR-cyclus Het KWIV, het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening, is ingevoerd in je organisatie. IV-professionals zijn gekoppeld aan het best passende KWIV-profiel. Hoe ga je als leidinggevende of HR-professional nu verder met deze tool? Elk KWIV-profiel bestaat uit een overzicht met competenties (Deel II) en kennis (Deel III) Het KWIV geeft houvast bij: - de werving, selectie en inhuur van IV-professionals - hun professionele ontwikkeling - en bij de jaarlijkse loopbaangesprekken Gebruik bij de werving van IV-personeel de KWIV-competenties van Deel II. Zo zie je aan welke kennis en kunde behoefte is in je organisatie. Ook kun je de competenties gebruiken voor vacatureteksten en bij sollicitatiegesprekken. Bij het maken van afspraken over de professionele ontwikkeling van IV-professionals is het Functiegebouw Rijk vaak te algemeen. Tijdens loopbaangesprekken zijn de competenties uit Deel II van het KWIV en de opleidingstabellen van Deel III handige hulpmiddelen. Die maken het gesprek concreter voor de medewerker en de organisatie. Een aantal KWIV-profielen heeft zelfs al een eigen routekaart met mogelijke ontwikkelstappen en leeractiviteiten. Zo wordt de ontwikkeling nog duidelijker. Bekijk in de andere video�s hoe het KWIV werkt en hoe je KWIV-profielen met elkaar kunt vergelijken. Vragen of opmerkingen? Mail naar [email protected] Dit is een productie van de Rijksoverheid.