Introductie en voordelen van het KWIV

Het KWIV is een aanvulling op het Functiegebouw Rijk. In deze video krijg je een korte introductie op het KWIV en een uitleg van de voordelen.

 

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening � kortweg KWIV � brengt de kwaliteiten van IV-professionals eenduidig in kaart. Het KWIV bestaat uit competentie- en kennisprofielen, ofwel KWIV-profielen. En dat heeft veel voordelen. Het KWIV geeft houvast bij: werving en selectie, professionele ontwikkeling, leeractiviteiten en loopbaangesprekken. Ook biedt het KWIV rijksorganisaties inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op dreigende tekorten. En doorstroming tussen organisaties makkelijker maken. Het KWIV is een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk. Voor IV-functies is de beschrijving van benodigde kennis en competenties in het Functiegebouw Rijk vaak vrij algemeen. Het KWIV vult dit aan met specifieke competentie-omschrijvingen. Bekijk in de andere video�s hoe het KWIV werkt, en hoe je een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelt.