Kwaliteitsraamwerk Inkoop (KWIK)

Het KWIK is een aanvullend hulpmateriaal op het FGR en is gericht op de competenties en kwaliteit van Inkooppersoneel bij het Rijk.

Downloads