Competentietaal Rijk

Competenties maken duidelijk wat er nodig is om doelen en resultaten te halen. De ontwikkeling van een organisatie wordt daarmee verbonden aan teams en medewerkers.
Binnen het Rijk werken we met één competentietaal: de Competentietaal Rijk (CTR). Deze is vastgelegd in de competentiegids Rijk. De competentiegids bevat de competenties die van belang zijn om de taken van de Rijksoverheid te kunnen uitvoeren. Omdat competenties belangrijk zijn is het nodig dat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt. 

De competentiegids

Download de Competentietaal Rijk.

Onderhoud en actualisering van de gids

De directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft deze competentiegids samengesteld. In 2004 is uit een groot aantal departementale competentietalen de gemeenschappelijke competentietaal Rijk ontstaan.

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het onderhoud en de actualisering van deze gids. In 2020 heeft de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie opdracht gegeven aan UBR | Organisatieadvies (UBR|OA) om de inhoud ervan te actualiseren. De wereld staat immers niet stil, en de inhoud van de competentiegids wordt regelmatig aangepast aan de hand van de ontwikkelingen. Centrale vragen daarbij: zijn de competenties nog herkenbaar, zijn ze duidelijk genoeg om te kunnen beoordelen en zijn ze relevant bij ontwikkelingen in de praktijk van het werk?

Je leest meer over de actualisering in het Weblogbericht over Actualisering Competentietaal Rijk.