Personeelsgesprek

Het gezamenlijk (leidinggevende en jij) zicht hebben op wat er concreet van jou wordt verwacht blijkt niet altijd duidelijk. Veel leidinggevenden en medewerkers vinden het dan ook lastig om een goede resultaatafspraak te maken zonder het resultaat ‘plat te slaan’ tot iets wat alleen meetbaar is. 

Een goede resultaatafspraak geeft je zodanig richting (waar werk ik naartoe) en ruimte (hoe doe ik dat), zodat je steeds kunt evalueren of je nog op koers ligt dan wel kunt bijstellen. Aan het eind van het jaar kan worden geëvalueerd hoe goed de afgesproken resultaten zijn uitgevoerd. 
Dit Stappenplan en het Format met voorbeelden kunnen je voor het maken van een (werk)resultaatafspraak hierbij helpen.

* download maken van een resultaatgesprek
* download format en voorbeelden