Inleiding Functiegebouw Rijk

Het Functiegebouw Rijk (FGR) is een rijksbreed P&O-instrument dat helpt richting te geven aan werken bij de Rijksoverheid. 

Het FGR kan je helpen bij het 

  • voorbereiden van het personeelsgesprek (resultaatafspraken),
  • het vergelijken van functies en salarisniveaus 
  • verkennen van een leertraject; hoe kun je groeien naar een hoger niveau;
  • verkennen van je loopbaan 
  • selecteren van vacatures. 

Download Nederlandse folder FGR hier.

Download Engelse folder FGR hier.