Evaluatie FGR

Het Functiegebouw Rijk.  Wat heeft het ons tot nu toe gebracht en wat gaat het brengen in de toekomst?

Onder voorzitterschap van Joop Kruuk heeft een evaluatieonderzoek plaats gevonden naar het FGR. Een evaluatie waarin een aantal zaken nadrukkelijk worden onderscheiden:

  • Wat was de oorspronkelijke bedoeling? Is dat gelukt en zo niet wat verhinderde dat?
  • Welke doelen willen we in de toekomst met het FGR realiseren?
  • Is het FGR te gebruiken voor een wendbare organisatie, samenwerken over grenzen heen, met flexibele inzet?

Download hier:  Het eindrapport evaluatie Functiegebouw Rijk. 

 

Tussenresultaten

Onderstaand Het plan van aanpak en de tussenresultaten van de evaluatie van het Functiegebouw Rijk.

Download hier: Plan van Aanpak evaluatie FGR

Download hier: Tussenrapportage evaluatie FGR 

Download hier: Samenvatting interviews FGR 

Download hier: Bijlage 1,  Gecatalogiseerde Bronnen bij evaluatie FGR

Download hier: Bijlage 2 , Doelen FGR zoals benoemd in het plan van aanpak

Download hier: Bijlage 3 , Relatie met andere trajecten

Op de website van O&P Rijk| Organisatie-inrichting is een  verhelderend interview met Joop Kruuk gepubliceerd. Vanwege zijn grote expertise niet alleen als voorzitter van de Standaardisatiecommissie FGR, maar ook als aanvoerder van het projectteam Evaluatie FGR.