Externe onderzoeken FGR

Externe onderzoeken over het gebruik en over de toepasbaarheid van het personeelsinstrument Functiegebouw Rijk.