Versiebeheer

Inhoudelijke aanpassingen van het Functiegebouw Rijk vinden alleen plaats in opdracht van DGDOO.  Aanpassingen vinden plaats zowel in de bronteksten als in de webapplicatie van het FGR.

De inhoudelijke aanpassingen van het Functiegebouw Rijk zijn gearchiveerd bij het O&P Rijk| Organisatieadvies. 

2023

10-01-2023: aanpassing brondocument functiegroep Medewerker Vastgoed, kwaliteitenprofiel (deels) vwb van Nevi 1 naar RIO (Rijksinkoopopleiding) 1.

2022

10 juni 2022; Besluit DGOO - Aanpassingen van de functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management (1-3) en Medewerker Facilitair Management (4-8).

2021

4 juni 2021; Besluit DGOO-Uitbreiding van het FGR met twee functiegroepen (Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (4-7) en Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer (8-9)). 

2019

1 april 2019; Besluit DGOO – in verband met de overkomst van de Servicedienst Defensie naar het Rijksvastgoedbedrijf – uitbreiding van de functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur met de schaalniveaus 5 en 6.

2018

16 januari 2018; Besluit DGOO - aanpassing opleidingsniveaus functiegroep  Commissiesecretaris.

2017

18 december 2017; Besluit DGOO - toevoeging schalen 7 en 8 aan de functiegroep Inrichtingsbeveiliger en actualisering van de functiegroep.

18 december 2017; Besluit DGOO - inzake Groot onderhoud functiefamilie Lijnmanagement.

2016

20 december 2016; Besluit DGOO - naar aanleiding van Groot Onderhoud FGR - vervanging vier functiegroepen door drie nieuwe functiegroepen te weten:

 • Projectleider, schaalrange 9-11;
 • Project-/programmamanager, schaalrange 12-15;
 • Project-/programmadirecteur, schaalrange 16-17.

1 mei 2016;  Besluit DGOO - Verwijderen functiegroep Medewerker Vervoer, schaalrange 3-10. Benaming functiegroep Assistent Medewerker Vervoer, schaalrange 1-4, omzetten in: Medewerker Vervoer.

2015

16 november 2015; Besluit DGOBR. Toevoeging functiegroep Topmanager-generaal N19 aan de functiefamilie Lijnmanagement.

1 november 2015;  Besluit DGOBR:

 • Functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management (schaalrange 1-3) toegevoegd.
 • Functiegroep Assistent Medewerker Administratie (schaalrange 1-3) toegevoegd.
 • Functiegroep Assistent Medewerker Vervoer (schaalrange 1-4) toegevoegd.
 • Functiegroep Medewerker Beveiliging (schaalrange 4-6) is met de schalen 2 en 3 uitgebreid.
 • Functiegroep Medewerker Facilitair Management (schaalrange 3-8) is de schaal 3 geschrapt.
 • In de functiegroep Medewerker Administratie (schaalrange 4-8) is een kleine tekstaanpassing in het kernprofiel doorgevoerd.
 • In alle PDF-versies van de functiegroepen in de webapplicatie van het FGR, bij de rubriek Algemene Toelichting van de functietyperingen is het volgende gewijzigd: Op basis daarvan kan een waardering (en inschaling) van de feitelijke situatie worden gemaakt en wordt inzichtelijk of en waar deze afwijkt van waardering en inschaling van de toegekende functietypering in: Op basis daarvan kan een waardering (en inschaling) van de feitelijke situatie worden gemaakt en wordt inzichtelijk of en waar deze afwijkt van waardering en inschaling van het functiewaarderingssysteem van de rijksoverheid, FUWASYS.

7 mei 2015; Besluit DGOBR -  Toevoeging 3 functiegroepen aan de functiefamilie Uitvoering:

 • Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (schaalrange 7-8)
 • Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (schaalrange 9-11)
 • Expert Vastgoed en Infrastructuur (schaalrange 11-14)

10 februari 2015; Besluit DGOBR. Aanpassing 14 kernprofielen uit 5 functiefamilies:

 • Lijnmanagement: Operationeel Manager (schaalrange 7-13), Middenmanager (schaalrange 12-16) en Topmanager (schaalrange 15-18)
 • Project- en programmamanagement: Deelprojectleider (schaalrange 9-11), Projectleider (schaalrange 11-13) en Project- / Programmamanager (schaalrange 13-15)
 • Uitvoering: Medewerker Verwerken en Behandelen (schaalrange 3-8) en Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaalrange 8-11)
 • Kennis en Onderzoek: Onderzoeksmedewerker (schaalrange 8-11) en Wetenschappelijk Medewerker (schaalrange 10-13)
 • Toezicht: Ondersteunend Medewerker Toezicht/Medewerker Toezicht (schaalrange 5-8), Inspecteur/Medewerker Toezicht (schaalrange 8-11), Senior Inspecteur (schaalrange 11-13) en Coördinerend/Specialistisch Inspecteur (schaalrange 13-15)

2014

2 december 2014; Besluit DGOBR. Uitbreiding van de functiegroep Operationeel Manager (schaalrange 7-12) met schaal 13.

12 november 2014; Besluit DGOBR. Toevoeging 2 functiegroepen aan de functiefamilie Uitvoering: Nautisch Medewerker (schaalrange 4-8) en Medewerker Operationeel Scheepsmanagement (schaalrange 6-10).

10 april 2014; Besluit DGOBR. Toevoeging 2 functiegroepen Iv aan de functiefamilie Uitvoering: Senior Medewerker Iv (schaalrange 8-11) en Expert Iv (schaalrange 11-13).

10 april 2014; Besluit DGOBR. Aanpassingen in drie van de vier functiegroepen functiefamilie Advisering: (Senior) Adviseur (schaalrange 8-11), Coördinerend Specialistisch Adviseur (schaalrange 11-13), Strategisch Adviseur (schaalrange 15-16) als gevolg van de aansluiting van de Belastingdienst bij het FGR.

2013

12 december 2013; Besluit DGOBR. Aanpassingen 10 functiegroepen van de functiefamilie Bedrijfsvoering (behalve de functiegroep Trainer (schaalrange 7-12) als gevolg van de aansluiting van de Belastingdienst bij het FGR.

29 november 2013; Besluit DGOBR. Tekstuele aanpassingen aan de kwaliteitenprofielen en functietyperingen van de functiegroepen, Onderzoekondersteuner (schaalrange 5-8) en Onderzoeksmedewerker (schaalrange 8-11).

19 november 2013; Besluit DGOBR. Toevoeging 3 functiegroepen aan de functiefamilie Uitvoering: Operationeel Medewerker WIV/WVO (schaalrange 5-8), Operationeel Specialist WIV/WVO (schaalrange 9-11) en Senior Operationeel Specialist WIV (schaalrange 11-13).

11 juli 2013; Besluit DGOBR. In de functiegroepen van Adviseur Bedrijfsvoering (schaalrange 8-11), Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaalrange 11-13) en Coördinerend/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering (schaalrange 13-15) zijn in de kwaliteitenprofielen de aandachtsgebieden Communicatie en Informatievoorziening geactualiseerd.

2 juli 2013; Besluit DGOBR. Actualisering competenties in de bronteksten en de webapplicatie van het FGR agv de actualisering van de Competentietaal Rijk.

3 april 2013; Besluit DGOBR. Aanpassing Topmanager, schaal 18. In de functietypering van schaal 18 stond een verkeerde fuwasys-tekst.

9 januari 2013; Besluit DGOBR. Uitbreiding schaalranges in drie DJI functiegroepen: Zorgprofessional schaalrange 6-9, met schaal 10; Sociaal Maatschappelijk Werker (schaalrange 8-9), met een schaal 10 en Trainer (schaalrange 9-12), met schalen 7 en 8.

2012

1 november 2012; Besluit DGOBR. Afschaffing werkvelden. Dit heeft geen effect voor de bronteksten en webapplicatie van het Functiegebouw Rijk. De werkvelden staan alleen genoemd in de Handleiding Functiegebouw Rijk. In een volgende versie worden deze geschrapt.

2011

10 november 2011; Besluit DGOBR. Algehele actualisering functiegebouw Rijk. Het gaat om een reeks van inhoudelijke, technische en functionele aanpassingen en aanpassingen met betrekking tot (de webapplicatie van) het Functiegebouw Rijk. Voor de inhoud ervan wordt verwezen naar de offerte.

26 oktober 2011; Besluit DGOBR. Uitbreiding van de schaalranges in functiegroep Middenmanager (schaalrange 12-15), met schaal 16 en functiegroep Wetenschappelijk Medewerker (schaalrange 11-13), met schaal 10.

15 juli 2011; Besluit DGOBR. Zeven aanpassingen in FGR: Uitbreiding van de schaalranges van: Operationeel Management (schaalrange 8-12) met schaal 7; Medewerker Administratie (schaalrange 5-8) met schaal 4 en Medewerker Educatie en Vorming (schaalrange 6-9) met schaal 5. Een reeks technische wijzigingen in bronteksten en dynamische content (digitale tool) die de betekenis van de inhoud, reikwijdte, Interpretatie en/of toepassing van het FGR niet raken (taal-, typ- en lay-out fouten).

10 maart 2011; Eerste versie bronbestanden Functiegebouw Rijk acht functiefamilies.