Uitleg Functiegebouw Rijk (video)

Bekijk hieronder de video over het FGR.

FUNCTIEGEBOUW RIJK-BRON (Het Rijkswapen van de Rijksoverheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtitel: Het Functiegebouw Rijk. Vervolgens kijkt een persoon binnen op een laptop naar de website van het Functiegebouw rijk en scrolt over een aantal korte functieomschrijvingen.) SICCO LOUW: Het Functiegebouw Rijk is een instrument dat jou als medewerker kan helpen inzicht te krijgen in je ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Je kunt via de website zien welke functie een logische vervolgstap is in jouw carrière. En er is een live-koppeling met vacatures die daaraan voldoen. (Sicco Louw, directeur van de directie BZK Flex, staat op het plein voor de ingang van het gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Turfmarkt in Den Haag.) SICCO LOUW: Zeven schalen groeien. Met je eigen talent, door de wil om te ontwikkelen en met behulp van het Functiegebouw Rijk. (Sicco komt door een draaideur het gebouw binnen. Op een andere locatie staat een man met een baardje voor een muur. Dan twee mannen in een pak, waarbij het beeld gesplitst wordt door een blauwe streep. Tenslotte twee dames en een man, ook weer van elkaar gesplitst door blauwe strepen.) SICCO LOUW: Ik laat jullie drie manieren zien hoe je het Functiegebouw Rijk kunt gebruiken. Namelijk door de ogen van de medewerker, die van de manager en die van de organisatie. Alledrie hebben baat bij gebruik van het Functiegebouw Rijk. We starten met Mirjam Westgeest. Zij neemt ons mee in de rol van het Functiegebouw Rijk voor jou als medewerker. (Dan zien we manager Personeel en Organisatie van het ministerie van EZK en LNV, Mirjam Westgeest, die bij een glazen pui staat van het gebouw van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.) MIRJAM WESTGEEST: Functiegebouw Rijk gaat erom mensen in hun kracht te zetten, om mensen hun werk goed te laten doen. En dat gaat zowel over de inhoud van het werk, maar het gaat ook om te zorgen dat mensen stappen kunnen maken die zij vinden passen bij hun talenten en ook vinden passen bij de loopbaan die ze voor ogen hebben. Wat je ziet, is dat veel meer gevraagd wordt van een overheid. Dat die verbonden is met de maatschappelijke opgaven. En dat maakt dus ook dat de taken kunnen veranderen. En dat betekent dus dat je als medewerker van het Rijk dus eigenlijk veel flexibeler inzetbaar moet zijn. Dus het gaat er niet meer om dat je nou precies alle ins en outs van het mestbeleid weet, of precies alles van klimaat. Maar het gaat er echt om dat je dus inderdaad competenties hebt zodat je verschillende opgaven kan uitvoeren. Daar is het FGR heel erg belangrijk in. (Beeldtekst: Loopbaanstappen, carrière plannen, schaal groei) SICCO LOUW: Het Functiegebouw Rijk laat jouw mogelijke loopbaanstappen zien en waaraan je precies moet voldoen om deze stappen te maken. Zo kun je dus je carrière plannen. Je kunt zelfs meerdere schalen groeien. (Vervolgens werkt Mustapha Ahajjam, directiesecretaris van Detentiecentrum Rotterdam, achter zijn computer). MUSTAPHA AHAJJAM: Ik ben ooit begonnen via een beveiligingsbedrijf in schaal 3.0. Vervolgens heb ik een stapje gemaakt naar schaal 6 als activiteitenbegeleider. Toen kwam ook Functiegebouw Rijk in het leven. Nadat heb ik een stap gemaakt naar schaal 7 als multifunctioneel activiteitenbegeleider. Vervolgens heb ik een stap gemaakt naar schaal 9 als afdelingshoofd. En nu zit ik in de functie van directiesecretaris/adviseur bedrijfsvoering. Wat ik vaak adviseer aan medewerkers om te doen als ze bepaalde stappen willen maken nog in hun carrière, is dat als ze naar Functiegebouw Rijk gaan. Dat ze dan eigenlijk een droombaan aanklikken en aangeven wat ze willen, waar ze naartoe willen en ook waar je nu staat en wat je nu aan het doen bent. En dan kan je in één oogopslag de verschillen zien en die moet je gewoon voor jezelf opschrijven en dan een plan van aanpak maken. Die bespreek je met je leidinggevende en dan zal je zien dat dat opeens een haalbaar doel wordt. (Directeur van Detentiecentrum Rotterdam en Zeist, Rogér Pellemans staat in een werkkamer.) ROGÉR PELLEMANS: Maar uiteindelijk is Functiegebouw Rijk de kapstok van waaruit je vertrekt om uiteindelijk inzichtelijk te maken wat iemand in zijn rugzak nog nodig heeft of juist niet meer nodig heeft om vervolgens stappen te kunnen zetten. En dat resulteert in onze organisatie heel vaak in persoonlijke ontwikkelplannen. (MUSTAPHA EN ROGÉR zitten aan een tafel en zijn met elkaar in gesprek) MUSTAPHA AHAJJAM: In mijn complimentengesprek benoemt mijn leidinggevende ook bepaalde delen vanuit het Functiegebouw Rijk wat bij mijn functie hoort en we kijken dan ook gericht naar waar wil ik naartoe. We investeren altijd in groei en ontwikkeling. En Functiegebouw Rijk helpt daar heel erg bij want dat maakt echt concreet wat ik precies moet doen. Dat is heel fijn praten. Dat je het opeens kan aanraken ook, in plaats van dat het allemaal zweeft. ROGÉR PELLEMANS: En dat gesprek vind ik het belangrijkste gesprek. En niet één keer per jaar. Dat moet je veelvuldig met je mensen doen: het ophalen van de informatie of mensen voldoende bagage bij zich dragen om ook klaar te zijn voor hun taak. (Mustapha en Rogér verlaten de gespreksruimte en praten, al lopend over de gang, door.) Op mbo-niveau komen heel veel mensen binnen en die kunnen we allemaal een perspectief bieden in stapjes van schaal 4, 5, 6, naar 7. Maar ook in de opleidingen die daarbij passen om ze verder op te leiden naar mbo 3 of 4, misschien nog wel hbo-functies waarmee je meteen ook weer een doorkijkje maakt via het Functiegebouw Rijk naar de groep operationeel manager. Ik denk dat het voor juist de mbo'er binnen onze organisatie ontzettend interessant is om zich te blijven ontwikkelen en de specifieke context van de organisatie mee te nemen en door te groeien naar bijvoorbeeld leidinggevende functies. (Beeldtekst: Functioneringsgesprekken, Resultaat- en ontwikkelafspraken.) SICCO LOUW: Het Functiegebouw helpt managers bij het voeren van functioneringsgesprekken, bijvoorbeeld bij het maken van de juiste resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers. Maar hoe doe je dat nou precies? Hierover spraken we Pieter de Flines. Hij vertelt hoe je als manager het Functiegebouw Rijk goed kunt gebruiken. (Senior organisatieadviseur van het ministerie van BZK, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Pieter de Flines, loopt door licht gebouw, waarbij de muren wit zijn, en de kozijnen opvallen door hun felle kleur rood, blauw of geel). PIETER DE FLINES: Ik werk als organisatieadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij UBR. Eén van de dingen die ik doe, is managementontwikkeling, dus ik leid heel veel managers op om effectiever te sturen. Daar zit een aantal componenten aan. Eén van de zaken waar ik ook in gespecialiseerd ben is hoe zij kunnen sturen met het Rijksinstrumentarium zodat ze daar tijd- en kwaliteitswinst mee kunnen halen. Dat betekent dus ook dat je niet bijvoorbeeld alleen maar Functiegebouw Rijk aanbieden, maar dat je de manager laat zien: Sturen is het inrichten van een proces. Je laat ze zien welke sturingsinstrumenten heel erg helpen bij richting geven. (Beeldtekst: Jaarplan, Organisatiebeleid, Functiegebouw Rijk) Daarbij is heel erg belangrijk instrument een jaarplan, daar geef je richting in. Het tweede instrument wat daarbij belangrijk is, is zeg maar organisatiebeleid. Dus hoe kijk je naar hoe je met medewerkers wil omgaan? Wat is je visie op leiderschap, medewerkerschap? En als derde component om scherp te zijn op gedrag. En daar is Functiegebouw Rijk heel erg handig in, die heel scherp is op de competenties en de gedragsindicatoren. Wat ik zo goed vind aan Functiegebouw Rijk is, dat het heel logisch is opgebouwd. Dan kijk ik vooral naar de kernprofielen, competentie, gedragsindicatoren die te maken hebben met je opdracht scherp krijgen. En dat hoort altijd eerst. Het tweede vakje van Functiegebouw Rijk gaat heel erg over de omgeving; met andere woorden dat je ook breder oriënteert: ‘Ik doe mijn opdracht wel, maar dat doe ik binnen een kader dat andere opdrachten ook lopen.’. Dus je moet ook heel erg scherp afstemmen dat ze daarmee kloppen. Het derde vakje gaat heel erg over bedrijfsvoering oftewel het doen van je klus. En het vierde gedeelte gaat heel erg over leren en ontwikkelen en evalueren zodat het ook een proces is. En dat vond ik heel erg sterk aan Functiegebouw Rijk. (Beeldtekst: Bouwstenen organisatie.) SICCO LOUW: Vanuit het perspectief van de manager gaan we door naar die van de organisatie. Het Functiegebouw is namelijk meer, het biedt bouwstenen voor de inrichting van onze organisatie en formatie. Hiermee kan er flexibel worden ingespeeld op veranderingen. (Sicco staat bij een kast met boeken en bladert door een rapport.) Ja, je kunt er zelfs een heel nieuw ministerie mee bouwen. Formatief gezien. Dat deed onder meer Paul Crijns bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (Paul Crijns van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat in de tuin van het ministerie van EZK en LNV.) PAUL CRIJNS: We hebben het Functiegebouw Rijk gebruikt bij de opbouw van de LNV en EZK. We merkten dat we drie stafdirecties moesten opbouwen bij LNV. Wat je bij het Functiegebouw Rijk doet, is dat je in feite kijkt wat passend is. Je hoeft dus niet meer zelf functies te beschrijven, te waarderen en noem maar op. Je haalt gewoon in feite uit het functiegebouw wat er al staat en kijkt wat passend is voor jouw situatie. En dat is eigenlijk alles. Een belangrijk voordeel van het Functiegebouw Rijk gebruiken, was dat de directeur het dus zelf kon doen en dat dus niet heel uitgebreid advies nodig was of allerlei gesprekken gevoerd moesten worden met medewerkers of wat dan ook. Wat er in het verleden wel altijd nodig was. Dat maakt ook dat je daardoor veel beter ziet van: Hoe hebben ze dat op andere plekken opgebouwd? Past dat enigszins? (Verschillende mensen lopen in en uit het openstaande hek bij de ingang van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar wapperen de vlaggen van de Europese Unie, Nederland en de Rijksoverheid. Er rijdt een tram langs de rode en witte toren van dit gebouw.) SICCO LOUW: Het verhaal van Paul doet me denken aan waar ik zelf leiding aan heb gegeven. De matching bij het kerndepartement van Binnenlandse Zaken. Ook dit gebeurde op basis van profielen van het Functiegebouw Rijk. Matchen gebeurt om de organisatie en medewerker flexibel te maken. Maar waarom zorgt dit nou eigenlijk voor flexibiliteit? En moeten we per se met z'n allen zo wendbaar zijn? Hierover spraken we met Marieke van Wallenburg. (Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK, zit in een lege vergaderzaal.) MARIEKE VAN WALLENBURG: Ik vind het belangrijk dat wij binnen de overheid het mogelijk maken dat mensen dus ook makkelijk kunnen bewegen tussen verschillende ministeries. En het mooie is, daar hebben we een fantastisch instrument voor binnen de rijksoverheid en dat heet het Functiegebouw Rijk. Ik denk wel dat de vraagstukken steeds complexer en groter worden. Dus de urgentie om ons op die manier te organiseren en de urgentie om over onze eigen grenzen heen te kijken en samen te werken wel steeds belangrijker wordt. De samenleving zal nog sneller vragen om antwoorden door de overheid. Dus we hebben ook niet meer de tijd om lang na te denken voordat we tot een actie overgaan. En die twee factoren maken dat je als organisatie in staat moet zijn om je snel en wendbaar op de manier te organiseren die nodig is. Ik denk dat het Functiegebouw Rijk enorm kan helpen in de hele breedte van de overheid. Dus of je nou werkt bij de uitvoering of in de beleidskern en of bij onze inspecties. Ieder mens brengt relevante kennis en ervaring mee. Om die weer bij een andere organisatie naar binnen te brengen, dat verrijkt de organisatie en het verrijkt bovendien ook de medewerker zelf. (De skyline van Binnenhof en de verschillende rijksgebouwen in Den Haag. Vervolgens verlaat Sicco het gebouw van het ministerie van J&V en BZK.) SICCO LOUW: Het Functiegebouw Rijk helpt ons mee om op meerdere niveaus in de organisatie slimmer en flexibeler te werken. Het zijn namelijk onvoorspelbare opgaven die ons dwingen om wendbaarder te worden. Daarnaast is het Functiegebouw Rijk voor de medewerker te gebruiken in de planning van de eigen carrière. Ook dit is een vorm van wendbaarheid. (Alle geïnterviewden verschijnen achter elkaar in beeld. Sicco staat opnieuw op het plein voor de draaideuren van het gebouw). SICCO LOUW: Het Rijk wordt een wendbare organisatie. En jij? Ben jij al een wendbare medewerker of manager? Dat kan! Met je eigen talent, met je eigen ontwikkeling en met behulp van het Functiegebouw Rijk. (Het beeld wordt wit. Beeldtekst: www.functiegebouwrijksoverheid.nl.) Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? Kijk dan verder op www.functiegebouwrijksoverheid.nl (Op een blauwwitte achtergrond het Rijkswapen van de Rijksoverheid. Eindtitel: Geproduceerd door de Rijksoverheid.)