Video's met uitleg over functiegroepen binnen de functiefamilie Uitvoering

Bekijk hieronder de video's van een aantal functiegroepen binnen de functiefamilie Uitvoering.

Als medewerker, senior medewerker of Expert Vastgoed en Infrastructuur uit de functiefamilie uitvoering ben je betrokken bij het proces van de verwerving tot en met de afstoting van vastgoed en infrastructuur van het Rijk. Als medewerker lever je ondersteuning, bijvoorbeeld op bewaking en signalering op budgetten en termijnen of dossiervorming. De senior medewerker verricht operationele werkzaamheden aan tekeningen, begrotingen en indelingsplannen. Als expert ben je projectmatig of adviserend bezig op tactisch en/of strategisch niveau. Voorbeelden van functies zijn projectassistent, monteur, ontwerper of bouwkundig adviseur. Maar ook functies als architect, projectleider of expert duurzaamheid. De functieschalen lopen van schaal 5 tot en met 14. Het opleidingsniveau varieert van VMBO tot en met WO. De functies komen vooral voor binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als Medewerker Verwerken en Behandelen uit de functiefamilie uitvoering lever je een bijdrage aan producten en diensten van de Rijksoverheid door het verwerken en behandelen van gegevens. Het werk is divers. Denk aan het vullen, behandelen en controleren van geautomatiseerde bestanden, programma’s en gegevens, het beantwoorden van vragen van burgers en samenwerken in projecten. Je levert op deze manier een bijdrage aan het primaire proces. Voorbeelden van functies zijn juridisch administratief medewerker, administratief medewerker, helpdeskmedewerker. De functieschalen lopen van schaal 3 tot en met schaal 8. Het opleidingsniveau varieert van VMBO tot en met MBO. De functies komen bij de meeste kerndepartementen voor, onder andere bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Als Senior Medewerker IV of Expert IV uit de functiefamilie uitvoering werk je binnen het brede vakgebied van de informatievoorziening. Als senior Medewerker IV ligt de aard van jouw werkzaamheden bij de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie. De expert IV richt zich meer op de tactische en strategische werkzaamheden binnen de informatievoorziening vanuit een specialisme of juist vanuit een brede integrale blik. Voorbeelden van functies zijn DevOps-medewerker , analist, meewerkend testcoördinator , informatieanalist, data-scientist of SeniorSecurity-architect. De functieschalen lopen van schaal 8 tot en met 13. Het opleidingsniveau is HBO bachelor en WO. De functies komen bij de meeste kerndepartementen voor, bijvoorbeeld bij de afdeling Informatievoorziening, en bij een aantal Shared Service Centers.

Als medewerker of senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen uit de functiefamilie uitvoering houd jij je bezig met het beoordelen en analyseren van verzoeken en aanvragen van verschillende complexiteit. Op basis daarvan bereid jij de beslissingen voor ten behoeve van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Als medewerker doe je dit meestal voor collega’s, als senior medewerker kan je ook andere doelgroepen hebben zoals burgers, bedrijven en andere overheden. Je voert je werk uit binnen wettelijke kaders, procesbeschrijvingen en geformuleerde beleidslijnen. Voorbeelden van functies zijn publieksvoorlichter, subsidieverlener, dossierbehandelaar. De functieschalen lopen van schaal 8 tot en met 14. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot en met WO. De functies komen bij vrijwel alle departementen voor, bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als Commissiesecretaris uit de functiefamilie uitvoering ben je de spin in het web bij het behandelen van dossiers tijdens een zitting van een commissie of rechtbank of een mediationzitting. Je bereidt de zitting voor, bewaakt het proces, maakt aantekeningen, adviseert op inhoud en stelt concepten op, bijvoorbeeld voor de uitspraak of het verslag. De onderwerpen zijn divers: denk aan strafzaken, tuchtzaken, beroepszaken, advisering over ingewikkelde dossiers met een politieke lading of bij conflicten tússen en ván burgers of instanties. Voorbeelden van functies zijn: secretaris bij geschillencommissies en griffier bij een rechtbank. De functieschalen lopen van schaal 8 tot en met 13. Het opleidingsniveau varieert van MBO+ tot en met WO. De functies komen vooral voor bij uitvoeringsorganisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst en ook bij de Rechtspraak en Medische Tuchtcolleges.