Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor het functioneren van de rijksdienst?

De rijksdienst streeft ernaar snel te reageren op vragen vanuit politiek en samenleving, goede resultaten te laten zien en professioneel/efficiƫnt te werken. Dit vraagt nadrukkelijk een werkwijze van samenwerken, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit. Zowel van de departementen als van de individuele ambtenaar.

Het Functiegebouw Rijk (FGR) faciliteert flexibele organisatievormen, resultaatsturing en een slagvaardig en uniformer personeelsbeleid. Het draagt ook bij aan de flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Ruim 30.000 oude functiebeschrijvingen zijn vervangen door 61 functieprofielen. Deze profielen zijn kort en bondig en beschrijven welke resultaten en kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Het FGR biedt de basis voor medewerkers en leidinggevenden voor het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprekken (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk). Ook geeft het FGR inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid door de loopbaan- en leerlijnen (en aanvullend op het FGR de koppeling met vacatures binnen het Rijk).