Wat betekent het Functiegebouw voor mijn loopbaanmogelijkheden?

Met het Functiegebouw Rijk is helder wat voor soort functies er binnen de Rijksdienst bestaan en welke eisen daaraan worden gesteld. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de loopbaanmogelijkheden zijn en wat je als medewerker daarvoor moet doen.
Het Functiegebouw heeft geen invloed op het loopbaanperspectief van de medewerker. Voor de eigen loopbaan geldt immers dat de medewerker laat zien dat hij/zij bepaalde resultaten kan boeken, dat de benodigde competenties aanwezig zijn èn dat de medewerker over de benodigde ervaring en opleiding uit het kwaliteitenprofiel beschikt. Het loopbaanperspectief wordt bepaald door de kwaliteit(en) van de medewerker en niet door de functiefamilie en functiegroep waarin de medewerker is ingedeeld. Het loopbaanperspectief eindigt dus niet bij de hoogste schaal van de functiegroep/functiefamilie.


Het Functiegebouw maakt inzichtelijk welke loopbaanstappen in beginsel mogelijk zijn. Op de website van het FGR wordt de koppeling gemaakt naar vacatures, zodat direct zichtbaar is waar de betreffende functies vacant zijn.