Wat gebeurt er als ik nog niet helemaal voldoe aan het kwaliteitenprofiel?

In het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) maken medewerker en leidinggevende afspraken om de ontbrekende ervaring op te doen of om kennis en vaardigheden aan te vullen via een opleiding of cursus.