Wat gebeurt er als ik nog niet over alle competenties beschik?

In het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) maken medewerker en leidinggevende afspraken over het ontwikkelen van competenties en wat de medewerker daarbij van de leidinggevende mag verwachten. Medewerker en leidinggevende bespreken hoe deze competenties gericht ontwikkeld kunnen worden.