Wat is een functiefamilie?

Een functiefamilie is een verzameling van functies die qua aard veel met elkaar gemeen hebben, onder andere de rol in het werkproces en qua bevoegdheden. Het Functiegebouw Rijk bestaat uit acht functiefamilies:
1. Uitvoering
2. Advisering
3. Bedrijfsvoering
4. Toezicht
5. Project-/Programmamanagement
6. Lijnmanagement
7. Kennis en Onderzoek
8. Beleid

Alle werkzaamheden binnen de Rijksoverheid vallen binnen één van deze families. De definitie van de functiefamilie bepaalt bij welke familie de werkzaamheden horen.