Wat is een functiegroep?

Een functiegroep is een verzameling van werkzaamheden met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag. Het Functiegebouw Rijk telt op dit moment in totaal 61 functiegroepen.
Binnen een functiefamilie komen meerdere functiegroepen voor. Zo bestaat de functiefamilie Beleid uit vier functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit meerdere schalen. De functiegroep 'Coördinerend Beleidsmedewerker' kent bijvoorbeeld de schalen 13 tot en met 15.