Wat is een functietypering?

In de functietypering staat de onderbouwing in termen van het Functiewaarderingssysteem (Fuwasys) voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering wordt onderbouwd waarom werkzaamheden in schaal x zijn ingedeeld. De verschillen tussen de schalen worden duidelijk weergegeven. Een functietypering en het bijbehorende schaalniveau is van toepassing wanneer de niveaubepalende aspecten van de functietypering in overwegende mate en duurzaam en bestendig onderdeel uitmaken van het samenstel van opgedragen werkzaamheden.


In de downloads op de website van het Functiegebouw is een toelichting over de toepassing van de functietyperingen opgenomen.