Wat is een kernprofiel?

In het kernprofiel staat in algemene bewoordingen welke resultaten bereikt moeten worden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Een kernprofiel bestaat standaard uit:
1. Doel van de functie.
2. Resultaatgebieden, met per resultaatgebied een aantal resultaten.
3. Competenties met gedragsindicatoren.
In het kernprofiel staat welke resultaten moeten worden behaald en welk succesvol gedrag en welke competenties (in termen van gedragsindicatoren) daarvoor benodigd zijn.
Het kernprofiel is één van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kwaliteitenprofiel.
Het kernprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van resultaatafspraken in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) en voor het met behulp van de gedragsindicatoren bespreekbaar maken van de al dan niet behaalde resultaten.