Wat is een kwaliteitenprofiel?

In het kwaliteitenprofiel staat welke bagage een medewerker nodig heeft om in een bepaalde functie goed te presteren. Een kwaliteitenprofiel bestaat standaard uit:
1. Opleiding: werk- en denkniveau, opleidingsrichting, kennis en vaardigheden.
2. Werkervaring.
3. Competenties.
Eisen die voorkomen in wet- en regelgeving zijn verplicht. Dit zijn harde instapeisen. Hieraan voldoen, betekent het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten. Voor de kwaliteiten die niet verplicht zijn, geldt dat de medewerker over het betreffende kwalificatieniveau moet beschikken).


Het kwaliteitenprofiel is één van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kernprofiel. Sommige functiegroepen kennen binnen het (algemene) kwaliteitenprofiel nog (specifieke) kwaliteitenprofielen per aandachtsgebied.
Het kwaliteitenprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van ontwikkelafspraken in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk), voor werving en selectie en voor het opstellen van rijksbrede leerlijnen per functiegroep.


In de downloads op de website van het Functiegebouw is een toelichting over de toepassing van het kwaliteitenprofiel opgenomen.