Wat is mijn rol als HRM-er bij gebruik Functiegebouw?

De HRM-afdeling speelt een belangrijke rol. Het management is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het Functiegebouw, maar het is de taak van de HRM-afdeling om dit proces op gang te brengen en te faciliteren. Dit betekent dat de HRM-adviseur een vraagbaak, adviseur en ambassadeur is. Voor deze rollen is kennis van het Functiegebouw Rijk nodig, in de toepassing ervan (o.a. in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk), bij werving en selectie, bij personeelsplanning en in de ondersteuning van leidinggevende en medewerker. HRM-adviseurs kunnen ook betrokken worden bij het indelen van bestaande functies in één van functieprofielen.

Scholing op het Functiegebouw Rijk is mogelijk. Gebruikers van het Functiegebouw Rijk moeten immers weten hoe het in elkaar zit en hoe het op de juiste manier wordt toegepast. Er zijn daarom afzonderlijke trainingen over het Functiegebouw Rijk ontwikkeld voor HRM-adviseurs, managers, medewerkers en leden van medezeggenschapsorganen. Deze trainingen worden verzorgd door de organisatieadviseurs van O&P Rijk| Organisatie inrichting en worden op maat aangeboden.