Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de indeling van mijn opgedragen werkpakket in een functiefamilie/functiegroep/functietypering van het FGR?

Het kan voorkomen dat de medewerker het niet eens is met de indeling van het opgedragen werkpakket in een functiefamilie/ functiegroep van het FGR. Medewerker en leidinggevende proberen er dan eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan kan de medewerker bezwaar maken (tot de inwerkingtreding van de WNRA op 1 januari 2020).

Is de medewerker het niet eens met het (salaris)schaalniveau dat aan het opgedragen werkpakket is verbonden? Dan kan de medewerker bedenkingen uiten tegenover de werkgever. Is het (salaris)schaalniveau al vastgesteld? Dan kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Op de site van de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering is hierover meer informatie te vinden. Ook hier geldt dat dit kan tot de inwerkingtreding van de WNRA op januari 2020.

Bestaat er na de inwerkingtreding van de WNRA op 1 januari 2020 een verschil van mening over de indeling van het opgedragen werkpakket in een functiefamilie/functiegroep/functietypering? Ook dan kunnen medewerker en leidinggevende er eerst samen proberen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan het meningsverschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Dat is een onafhankelijke commissie die een oordeel geeft over het voorgelegde meningsverschil.

Lukt het niet om een geschil op bovenstaande manier(en) op te lossen, dan kan het conflict worden voorgelegd aan de kantonrechter.
Voorafgaand aan de stap naar de geschillencommissie kunnen medewerker en leidinggevende zich ook richten tot het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA). Het RABA informeert, adviseert en bemiddelt bij het vinden van een oplossing. Het RABA kan bijvoorbeeld adviseren om een deskundige in te schakelen voor een bemiddelend gesprek. Een onafhankelijke partij kan medewerker en leidinggevende begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.