Wat merk ik in de praktijk van het Functiegebouw Rijk?

Het functieprofiel wordt onder andere gebruikt in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk).
In dit gesprek maken medewerker en leidinggevende resultaat- en ontwikkelafspraken voor een bepaalde periode en bekijken aan het eind van die periode hoe het staat met de realisatie van die afspraken.
Gebruikers van het Functiegebouw Rijk moeten natuurlijk weten hoe het in elkaar zit en hoe het op de juiste manier wordt toepast. Er zijn daarom afzonderlijke trainingen over het Functiegebouw Rijk ontwikkeld voor medewerkers, HRM-adviseurs, managers en leden van medezeggenschapsorganen. Deze trainingen worden verzorgd door de organisatieadviseurs van O&P Rijk| Organisatie-inrichting en worden op maat aangeboden.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de leidinggevende of met de HRM-adviseur.