Wat zijn de komende ontwikkelingen bij mijn departement?

Zie voor de actuele voorgenomen wijzigingen in het Functiegebouw Rijk de vermelde berichten onder Nieuws.