Wat zijn de voordelen van het Functiegebouw Rijk?

Door de basis die het Functiegebouw Rijk biedt, worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprekken (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Eenvoud, eenduidigheid, inzichtelijkheid: dat zijn de kenmerken van het Functiegebouw Rijk. Met als belangrijke voordelen: functies hoeven bij wijzigingen in aan de medewerker opgedragen werkzaamheden of te behalen resultaten niet steeds opnieuw te worden beschreven en gewaardeerd met het Functiewaarderingssysteem. Ook kan een interdepartementaal project- of programmaorganisatie zo sneller worden opgezet en bemenst en worden loopbaanmogelijkheden binnen en tussen departementen inzichtelijk.