Wie beheert en onderhoudt het Functiegebouw Rijk?

De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In opdracht van DGDOO|AO beheert, onderhoudt en vernieuwt O&P Rijk | Organisatie-inrichting het FGR. De paritair samengestelde Standaardisatiecommissie (=vertegenwoordiging van vakbonden en werkgevers) zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DG DOO.