Wie beheert en onderhoudt het Functiegebouw Rijk?

De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Overheidsorganisatie (DG OO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In opdracht van DGOO|AO beheert, onderhoudt en vernieuwt UBR| Personeel| Organisatie-inrichting het FGR. De paritair samengestelde Standaardcommissie (=vertegenwoordiging van Bonden en Werkgevers) zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DG OO.