Zijn de functieprofielen niet te algemeen en nog wel herkenbaar?

De functieprofielen zijn inderdaad globaal. Maar bieden wel een duidelijke basis. In een profiel staat welke soort resultaten en welke soort kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Dat maakt het voor leidinggevenden en medewerker gemakkelijker om in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) heldere en concrete afspraken te maken. Het komt erop neer dat van het globale functieprofiel in het personeelsgesprek individueel maatwerk wordt gemaakt. Dit met behulp van het afdelings- of directiejaarplan én het schaalniveau waarop de medewerker geplaatst is.