Competentietaal

Competenties maken duidelijk wat er nodig is om doelen en resultaten te halen. De ontwikkeling van een organisatie wordt daarmee verbonden aan teams en medewerkers.
Binnen het Rijk werken we met één competentietaal: de Competentietaal Rijk (CTR). Deze is vastgelegd in de competentiegids Rijk. De competentiegids bevat de competenties die van belang zijn om de taken van de Rijksoverheid te kunnen uitvoeren. Omdat competenties belangrijk zijn is het nodig dat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt. 

Ga naar de competentietaal.