Competentietaal

De competentietaal Rijk / Competentiegids Rijk bevat competenties die van belang zijn om de taken van de Rijksoverheid te kunnen uitvoeren. De competenties zijn beschreven in termen van concreet en waarneembaar gedrag. 
 

De directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft deze competentiegids samengesteld. In 2004 is uit een groot aantal departementale competentietalen de gemeenschappelijke competentietaal Rijk ontstaan. De ‘taal’ uit 2004 is voor deze competentiegids geactualiseerd. 

Download hier Competentietaal Rijk.