Doopnaam

Doopnamen zijn de vermelde namen van de functieprofielen (kern- en kwaliteitenprofielen) in combinatie met de functietyperingen in het FGR (bijvoorbeeld Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10). Deze zijn vastgesteld door de ICOP en vastgelegd in het personeelsregistratiesysteem van de organisatie (bijvoorbeeld P-Direkt).

Alle ministeries moeten deze FGR- doopnamen gebruiken in de personeelsprocessen: werving, aanstelling, functioneren, doorstroom en ontslag. Voor deze processen geldt ook het gebruik van verplichte roepnamen.

In een aantal gevallen kan alléén de naam van de functiegroep (zonder salarisschaal) gebruikt worden; voorbeelden: de adressengids, visitekaartje, digitale ondertekening.