Roepnaam

Naast de doopnaam uit het FGR worden ook roepnamen gebruikt. Er bestaat onderscheid tussen verplichte roepnamen en gewenste roepnamen.

Verplichte roepnamen

Verplichte roepnamen zijn de namen van functies die voorkomen in wet- en regelgeving en die afwijken van de doopnaam en de namen van substantieel bezwarende functies. Bijvoorbeeld de functiebenamingen in organisatie- en mandaatregelingen van departementen, sommige DJI-functies en BIG-geregistreerde functies.

Gewenste roepnamen

Gewenste roepnamen zijn departementale benamingen voor functies waaraan door een ministerie om andere redenen dan wet- en regelgeving de voorkeur wordt gegegeven. Bijvoorbeeld vanwege de herkenbaarheid wordt gekozen voor Senior Adviseur Vreemdelingenzaken in plaats van (Senior) Adviseur. Een ministerie heeft de beleidsruimte om, bijvoorbeeld in de rijksadressengids, op visitekaartjes, bij (digitale) ondertekening van brieven, memo's, etc. te beslissen welke van de volgende varianten worden gebruikt:

  • Alleen vermelding doopnaam;
  • Zowel vermelding doop- als verplichte/gewenste roepnaam;
  • Alleen vermelding verplichte/gewenste roepnaam.

Aanbevelingen gebruik van gewenste roepnaam:

  • Gebruik nooit een roepnaam die overeen komt met een doopnaam uit een andere functiefamilie/groep van het FGR dan waar de functie is ingedeeld;
  • Zoek aansluiting bij de functienaam uit het FGR, bijv. medewerker ICT, medewerker DIV of haakjes om senior weghalen;
  • Zoek aansluiting bij de kwaliteitenprofielen genoemd in het Functiegebouw Rijk;
  • Ga na of het gebruik van de doopnaam in combinatie met de bijbehorende organisatie(eenheid) een gewenste roepnaam niet overbodig maakt.