Strategische/meerjarige personeelsplanning

De meerjarige of strategische personeelsplanning (MPP/SPP) is het in beeld brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting van de organisatie tegen het licht van de doelen en strategie van de organisatie, waarbij de huidige bezetting wordt afgezet tegen de toekomstige gewenste bezetting. 

Vanuit de strategie van een organisatie kan worden afgeleid welke  aantallen en kwaliteiten nodig zijn om de doelen van de organisatie te realiseren. Het richten, plannen en sturen daarvan, inclusief het zeker stellen van de bezetting op sleutelposities, is de kern van de Strategische personeelsplanning.

Anders gezegd: met de personeelsschouw  wordt in beeld gebracht welke kwalitatieve en kwantitatieve formatie en bezetting er op enig moment ‘in huis’ is. Dit beeld wordt met SPP/MPP in perspectief geplaatst in de strategie en doelen van de organisatie. Door het transparant maken van de huidige (‘Ist-situatie’) en toekomstige (‘Soll- ) situatie kan een planning worden gemaakt op basis waarvan gericht gestuurd kan worden om doelen te bereiken. Het Functiegebouw Rijk is een praktisch instrument bij het in beeld brengen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve formatie. Dit vormt weer het uitgangspunt voor het sturen op de resultaten, ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers.