Personeelsschouw

Het Functiegebouw Rijk kan gehanteerd worden bij de personeelsschouw.  Het doel van de personeelsschouw is te sturen op kwaliteit en optimale inzet door een gezamenlijk beeld te vormen van de medewerkers binnen een organisatie(onderdeel).

In de personeelsschouw worden alle medewerkers bezien op functioneren en op ontwikkelpotentieel afgezet tegen resultaten, gedragsindicatoren en competenties uit het kern- en kwaliteitenprofiel van het FGR. De schouw geeft daarmee inzicht in de kwaliteit van een afdeling of directie. Op basis daarvan wordt bepaald of er acties voor (groepen) medewerkers gewenst zijn. Denk aan ontwikkelactiviteiten, taakverandering of mobiliteit. Dit helpt om de juiste medewerkers op het juiste moment op de juiste plek in te zetten. Het FGR biedt zicht op de resultaten, gedragsindicatoren en competenties  en benodigde kwaliteiten (kern- en kwaliteitenprofiel van het FGR) en zodoende een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de personeelsschouw.