Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)

Eenduidige kwaliteitenprofielen voor IV-professionals.

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is ontwikkeld om IV-kwaliteiten specifiek én in één gemeenschappelijke taal te beschrijven. Het KWIV is een aanvullend hulpmiddel op de kwaliteitenprofielen in het Functiegebouw Rijk (FGR).

Het KWIV bestaat uit 64 kwaliteiten (KWIV)-profielen, waarbij per KWIV-profiel specifieke competenties, kennis en trainingen zijn geformuleerd. Elke IV-functie is te koppelen aan één (best passend) KWIV-profiel, dat beschrijft wat de IV-professional zou moeten kunnen en kennen. Het KWIV is dus een concretisering van de kwaliteitenprofielen van het FGR, specifiek voor IV-functies.

Door de KWIV-profielen binnen de hele Rijksoverheid te gebruiken, verkrijgen medewerkers, leidinggevenden en opleiders rijksbreed één gemeenschappelijke taal voor IV-competenties en kennis. Hierdoor bieden de KWIV-profielen houvast bij bijvoorbeeld werving en professionele ontwikkeling. Bovendien geeft het KWIV rijksorganisaties meer inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken, zodat zij beter kunnen inspelen op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises.

Een KWIV-profiel heeft geen gevolgen voor de rechtspositie, de schaalindeling of het salaris van een IV-professional. Deze zijn gebaseerd op de functiegroep en functietypering uit het FGR zoals deze staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Routekaarten voor leren en ontwikkelen

Om het leren en ontwikkelen van IV-professionals bij het Rijk te stimuleren zijn er routekaarten ontwikkeld. Een routekaart is een verzameling van leeractiviteiten, een handig hulpmiddel bij het maken van ontwikkelafspraken. Er is onderscheid gemaakt tussen leeractiviteiten voor startende en meer ervaren medewerkers. De routekaarten zijn te vinden op: https://www.it-academieoverheid.nl/onderwerpen/r/routekaarten.

KWIV versiebeheer

Alle aanpassingen van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) zijn gearchiveerd bij O&P Rijk| Organisatieadvies. Aanpassingen van het KWIV vinden alleen plaats na akkoord van het CIO-beraad. Besluiten of notulen van het Gebruikersoverleg KWIV zijn op te vragen door een bericht te sturen aan [email protected].

Download het versiebeheer.

Meer informatie

Heb je een vraag over het KWIV? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het KWIV en/of neem dan contact op via [email protected]. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om op het bericht te reageren en worden niet langer bewaard dan hiervoor nodig is.