Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)

Eenduidige kwaliteitenprofielen voor IV-professionals.

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is ontwikkeld om IV-kwaliteiten specifiek én in één gemeenschappelijke taal te beschrijven. Het KWIV is een aanvullend hulpmiddel op de kwaliteitenprofielen in het Functiegebouw Rijk (FGR).

Het KWIV bestaat uit 61 kwaliteiten (KWIV)-profielen, waarbij per KWIV-profiel specifieke competenties, kennis en trainingen zijn geformuleerd. Elke IV-functie is te koppelen aan één (best passend) KWIV-profiel, dat beschrijft wat de IV-professional zou moeten kunnen en kennen. Het KWIV is dus een concretisering van de kwaliteitenprofielen van het FGR, specifiek voor IV-functies.

Door de KWIV-profielen binnen de hele Rijksoverheid te gebruiken, verkrijgen medewerkers, leidinggevenden en opleiders rijksbreed één gemeenschappelijke taal voor IV-competenties en kennis. Hierdoor bieden de KWIV-profielen houvast bij bijvoorbeeld werving en professionele ontwikkeling. Bovendien geeft het KWIV rijksorganisaties meer inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken, zodat zij beter kunnen inspelen op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises.

Een KWIV-profiel heeft geen gevolgen voor de rechtspositie, de schaalindeling of het salaris van een IV-professional. Deze zijn gebaseerd op de functiegroep en functietypering uit het FGR zoals deze staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.

KWIV versiebeheer

Alle aanpassingen van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) zijn gearchiveerd bij O&P Rijk| Organisatie-inrichting. Aanpassingen van het KWIV vinden alleen plaats na akkoord van het CIO-beraad. Besluiten of notulen van het Gebruikersoverleg KWIV zijn op te vragen door een bericht te sturen aan [email protected].

Download het versiebeheer van het KWIV.

Meer informatie

Benieuwd wie er al met het KWIV werken? Op www.oprijk.nl/kwiv  kun je meer lezen over de implementatie en het gebruik van het KWIV bij verschillende rijksorganisaties.

Heb je een vraag over het KWIV? Neem dan contact op via [email protected]. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om op het bericht te reageren en worden niet langer bewaard dan hiervoor nodig is.