Het KWIV en het Europees e-Competence Framework

Het KWIV sluit aan op het Europees e-Competence Framework (e-CF), het Europese referentiekader voor beroepscompetenties in de informatie- en communicatietechnologie.

Naast de specifieke IV-competenties zijn ook de zeven algemene IV-competenties, zoals: toegankelijkheid, ethiek, juridische kwesties, privacy, beveiliging, duurzaamheid en bruikbaarheid uit het e-CF overgenomen.

Klik hier voor meer informatie over het Europees e-Competence Framework.