Actualisatie functiefamilies Beleid en Advisering

In 2019 worden zowel de functiefamilie Beleid als de functiefamilie Advisering geactualiseerd. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren worden verwerkt in vernieuwde definities en teksten. Denk daarbij aan digitalisering, internationalisering, opgavegericht werken enzovoorts. Ook de opzet van de functiegroepen zelf wordt aangepast. Het doel is om de herkenbaarheid en de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken. De actualisatie vindt plaats in overleg met het lijnmanagement en medewerkers in de beide functiefamilies. Eind 2019 zijn de beide geactualiseerde functiefamilies gereed; de invoering volgt later.