Nieuws over het Functiegebouw

Functiegroep (Inrichtings)beveiliger

31 januari 2018

De functiegroep (Inrichtings)beveiliger is uitgebreid. Deze functiegroep loopt nu van schaal 4 tot en met schaal 8.

Functiegroep Commissiesecretaris

31 januari 2018

Het kwaliteitenprofiel van de functiegroep Commissiesecretaris is aangepast. De wijziging betreft het opleidingsniveau bij schaal 8 in het kwaliteitenprofiel: MBO is omgezet in MBO+/HBO.

Functiefamilie PPM

16 november 2017

In het kader van het Groot Onderhoud FGR zijn de functiegroepen in de FF PPM aangepast. Van 4 naar 3 functiegroepen en de overlappende schalen zijn hierbij komen te vervallen.

De departementen hebben vanaf 1 januari 2018 een half jaar de tijd om medewerkers -opnieuw- in deze Functiefamilie goed in te delen.

Tijdens deze overgangsperiode zijn de oude bronbestanden terug te vinden onder Archief op deze site.

Nieuwe FGR Startpagina

12 december 2015

De FGR startpagina heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Door te scrollen kom je nu gemakkelijk bij alle FGR informatie.

Uit begin 2015 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de FGR website door de gebruikers goed wordt gewaardeerd als informatiebron. Wel adviseerden de onderzoekers om de website beter te benutten. Bijvoorbeeld het “opslaan“ van informatie achter tabbladen blijkt in de praktijk vaak een hindernis. Daarom is besloten de informatie over het FGR in één startpagina overzichtelijk te presenteren. Ook biedt de nieuwe startpagina direct toegang het Handboek FGR, de FGR video’s, de FGR folder, belangrijke beslisdocumenten enz.


Groot Onderhoud

8 december 2015

Eind 2015 wordt begonnen met groot onderhoud van de functiefamilies Lijnmanagement en Project­/Programmamanagement.

De functiefamilies van het FGR zijn gebouwd in de periode 2008 tot eind 2010. Gebruikers zetten in toenemende mate vraagtekens bij de structuur, de consistentie, de definities en de opbouw van functiefamilies en functiegroepen van het FGR. Ook de Standaardisatiecommissie FGR heeft knelpunten gesignaleerd. De komende jaren zal daarom het Gebruikersoverleg FGR de functiefamilies en functiegroepen waar nodig gaan aanpassen. Door het wegnemen van knelpunten blijven de functieprofielen en functietyperingen voor de gebruikers herkenbaar en toepasbaar.


Nieuwe Functiegroepen met lage salarisschalen

18 november 2015

Het FGR wordt binnenkort uitgebreid met drie functiegroepen met functietyperingen vanaf salarisschaal 1.

Aanleiding voor de bouw van functiegroepen met lage salarisschalen is het kabinetsbesluit over de Hervormingsagenda Rijksdienst. Hierin is besloten om binnen de rijksdienst werkgelegenheid te creëren op het niveau van de laagste salarisschalen. De functiegroepen van het Functiegebouw Rijk hebben echter geen salarisschalen op het niveau 1 en 2 en slechts een zeer beperkt aantal functiegroepen heeft een salarisschaal 3. Dit komt omdat bij de bouw van het Functiegebouw Rijk is uitgegaan van aanwezige functies. Functies met de laagste salarisschalen kwamen in die periode bij het Rijk niet of nauwelijks voor. Door de drie nieuwe functiegroepen met lage salarisschalen aan het Functiegebouw Rijk toe te voegen is het voortaan mogelijk medewerkers in te delen in de laagste salarisschalen.