Enthousiaste deelnemers bij de tweede bijeenkomst FGR community

Op 6 februari vond de tweede bijeenkomst van de FGR community plaats. Een middag waarin er volop ruimte en gelegenheid was om elkaar te leren kennen, bij te praten en kennis te delen. Juist dat laatste aspect, kennis delen en van elkaar leren is één van de speerpunten van de FGR community.

Volgende bijeenkomst nog voor de zomer 2024

Er wordt door de deelnemers uitgekeken naar de volgende community bijeenkomst. We organiseren deze meeting nog voor de zomer. De Justitiële ICT Organisatie Gouda biedt aan de bijeenkomst te hosten. 

Doel en doelgroep

De bijeenkomst van de community is bestemd voor HR- en organisatie-adviseurs van organisaties/organisatie-onderdelen die gebruik maken van het FGR (doelgroep). In de community maken we een structurele verbinding tussen leden van de community over het onderwerp Functiegebouw Rijk en is er ruimte om onderling informatie, kennis en best practices te delen (doel).

Inschrijven

Ben je nog niet aangesloten bij de community maar wel enthousiast geworden om mee te doen? Dan kan! Stuur een e-mail naar [email protected] en je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst.