IV-professionals Rijk beter in beeld met specifiek KWIV-profiel

Hoeveel en wat voor ICT’ers werken bij het Rijk? En hoe groei je door als IV-professional? De IV-profielen van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) geven daar meer inzicht in. Veel rijksorganisaties voerden de afgelopen tijd daarom het KWIV in of zijn daar nog druk mee bezig. Is dat belangrijk? Ja, benadrukt CIO Rijk Lourens Visser op 27 juni tijdens de KWIV Zomersessie in Utrecht: ‘Alleen al in het licht van de duizenden IV-vacatures binnen de Rijksoverheid en de massale pensioengolf die op ons afkomt. We moeten snappen waar precies de problemen zitten en die oplossen.’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Functiegebouw Rijksoverheid

Lourens Visser is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid voor informatievoorziening. De professionalisering van het IV-vak is wat hem betreft een van de belangrijkste thema’s in dat beleid. ‘Het tekort aan I-vakmensen lossen we niet alleen op door beter of anders te werven. We moeten “out of the box” denken als het gaat om het omscholen, boeien en binden van onze medewerkers. De kunst is IV-professionals de mogelijkheid te geven door te groeien in hun eigen specialisme, maar dat ze ook de algemene kennis hebben om een stap naar rechts of links te kunnen maken wanneer nodig.’

Tactische data

Het KWIV is daarbij een handig hulpmiddel, met per IV-rol een beschrijving van de bijbehorende competenties en kennis. KWIV-projectleider Delano Gonzalez maakt tijdens de zomersessie de voorlopige tussenstand op van het aantal KWIV-gebruikers: 8.000 IV-professionals hebben als aanvulling op hun functie uit het Functiegebouw Rijk een KWIV-profiel gekregen. En de teller loopt door: naar verwachting is eind van het jaar bijna elke rijksorganisaties klaar voor het toepassen van het kwaliteitsraamwerk. Delano geeft de aanwezige rijkscollega’s vast een voorproefje van de informatie die dat kan opleveren, zoals (dreigende) tekorten voor een bepaalde IV-rol, de verhouding tussen vaste medewerkers en inhuur en andere tactische data voor meerjarige personeelsplannen.

Basis van werkplan

De directie Informatievoorziening bij de Belastingdienst begon eind 2022 met de implementatie van het KWIV. De directie heeft als ‘uitvoeringsorganisatie binnen een uitvoeringsorganisatie’ zo’n 4.000 mensen werken voor de IT van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Volgens Wouter Bronsgeest, lid van het managementteam Directie IV, levert het KWIV de organisatie een beter overall beeld van die medewerkers, inclusief profiel en competenties. ‘Dit helpt enorm om te kijken welke specialisten we nu en de komende jaren nodig hebben, of het nu gaat om architect, designer, tester of bouwer.’ Hij verwacht een flinke verschuiving: ‘Het is straks niet de rol of de functie op basis waarvan we onze multidisciplinaire teams indelen, maar vooral de competenties van de mensen.’

Heb je algemene vragen over de doorontwikkeling van het KWIV of monitoring? Stuur een mail naar [email protected].