Actualisering FGR

Binnen Organisatie en Personeel Rijk wordt voortdurend gewerkt aan het optimaliseren en verbeteren van onze instrumenten. Zo ook het Functiegebouw Rijk (FGR). Want het FGR is een dynamisch instrument dat de ontwikkelingen van de Rijksoverheid volgt.

Aandachtsgebieden functiefamilie Bedrijfsvoering

Het FGR bestaat uit verschillende functiefamilies, functiegroepen en functietyperingen. In sommige functiegroepen is het van belang om aandachtsgebieden in de kwaliteitenprofielen verder uit te werken. In deze aandachtsgebieden worden specifieke kennis en vaardigheidsvereisten vermeld die van toepassing zijn voor dat aandachtsgebied, bijvoorbeeld financiën.

Al jaren geleden is door de eigenaar van het FGR beloofd om de aandachtsgebieden verder uit te werken. Dat gaat nu gebeuren waarbij er gekeken wordt naar zowel de indeling in aandachtsgebieden als naar een actuele definitie van een aandachtsgebied binnen de functiefamilie Bedrijfsvoering. 

 • Interne communicatie
 • Financiën/ P&C
 • Informatievoorziening/ICT
 • Informatiehuishouding
 • Inkoop
 • Personeel
 • Organisatie
 • Auditing
 • Beveiliging
 • Huisvesting/ facilitair management
 • Projectondersteuning

Om deze aandachtsgebieden verder uit te werken, hebben we een oproep gedaan waar massaal gehoor aan is gegeven. Vertegenwoordigers vanuit het gehele Rijk hebben zich aangemeld waardoor er twee extra sessies zijn georganiseerd voor maar liefst 125 deelnemers op meerdere locaties in het land (30 oktober en 21 november in Den Haag en 9 november en 14 december in Utrecht).  Deelnemers doen mee aan een sessie met focus op het eigen aandachtsgebied wat de effectiviteit van de sessie ten goede komt.

De projectgroep wil iedereen via deze weg hartelijk bedanken voor de enthousiaste reacties en uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden van de resultaten.

Beleidskompas

In het kader van de actualisering van het FGR is er op 18 september een sessie gehouden om de ontwikkelingen binnen de functiefamilie Beleid te inventariseren. Hiervoor hebben zich 17 deelnemers aangemeld die allemaal werkzaam zijn als (senior) beleidsmedewerker of adviseur binnen de diverse kerndepartementen.

Aanleiding voor de behoefte voor aanpassing van de functiefamilie Beleid is ontstaan door de actualisering van het Beleidskompas. Het beleidskompas is een richtlijn opgezet om te komen tot beleid.
Tijdens de sessie zijn actuele ontwikkelingen besproken die invloed (kunnen) hebben op  de functiefamilie Beleid. Momenteel wordt geïnventariseerd wat de gevolgen zijn voor de functiefamilie om vast te stellen of er inderdaad aanpassingen nodig zijn. Uiteraard kunnen eventuele aanpassingen niet zonder meer worden doorgevoerd. Overleg met de directie A&O als eigenaar van het FGR vindt plaats voordat er eventuele stappen tot wijzigen van de functiefamilie worden gezet.

Over de resultaten van deze sessie informeren we jullie via de website van het FGR en in komende weblogs van O&P Rijk | Organisatieadvies.