Het Functiegebouw Rijk. Heden, verleden en toekomst.

Het Functiegebouw Rijk. Wat heeft het ons tot nu gebracht en wat gaat het brengen in de toekomst?

Op de website van O&P Rijk| Organisatie-inrichting is een  verhelderend interview met Joop Kruuk gepubliceerd. Vanwege zijn grote expertise niet alleen als voorzitter van de Standaardisatiecommissie FGR, maar ook als aanvoerder van het projectteam Evaluatie FGR.

Een evaluatie waarin een aantal zaken nadrukkelijk worden onderscheiden:

  • Wat was de oorspronkelijke bedoeling? Is dat gelukt en zo niet wat verhinderde dat?
  • Welke doelen willen we in de toekomst met het FGR realiseren?
  • Is het FGR te gebruiken voor een wendbare organisatie, samenwerken over grenzen heen, met flexibele inzet?

Lees hier het hele interview .