Uitbreiding functiefamilie Uitvoering met twee functiegroepen

De functiefamilie Uitvoering is uitgebreid met twee nieuwe functiegroepen. De uitbreiding volgt op de aansluiting van Staatsbosbeheer op het FGR.

De Directeur-generaal Digitalisering  en Overheidsorganisatie (DGDOO) heeft op 4 juni 2021 besloten om de functiegroepen Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 en Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S8-9 toe te voegen aan het FGR. Bekijk het besluit tot uitbreiding van het FGR hier op de pagina met beslisdocumenten. 

Ter gelegenheid van de aansluiting van Staatsbosbeheer heeft een interview plaats gevonden met de directeur bij Staatsbosbeheer, Sylvo Thijsen en de adviseur organisatieontwikkeling, Suzanne van Buuren. Het interview is gepubliceerd op de website van O&P Rijk| Organisatie-inrichting

De relevante documenten, denk aan de indelingsinstructie, het handboek en de folder, worden de komende periode aangepast op de uitbreiding van de functiefamilie Uitvoering.