De leidraad FGR vervangt de Indelingsinstructie FGR

De leidraad voor het (her) inrichten van organisaties en het indelen van werkzaamheden met behulp van het Functiegebouw Rijk (FGR) staat nu online. Met de vernieuwde leidraad streven we naar een  uniforme en transparante toepassing van het Functiegebouw Rijk binnen de Rijksdienst.

De Leidraad FGR helpt je door antwoord te geven op vragen. Vragen over de indeling van werkzaamheden en de uniforme interpretatie en toepassing van het FGR, bijvoorbeeld de definities en inhoud van functiefamilies, functiegroepen en functietyperingen. Ook geeft de leidraad alle noodzakelijke informatie voor het juiste gebruik van het FGR bij (organisatie-inrichtings-)vragen.

Wijzigingen en ervaringen verwerkt

Door alle wijzigingen in de afgelopen vier jaar in het Functiegebouw Rijk was ook de Indelingsinstructie FGR weer toe aan een flinke actualisering. Deze Leidraad is daarvan het resultaat. Sinds 2017 zijn er bijvoorbeeld kern- en kwaliteitenprofielen aangepast, functiegroepen bijgebouwd en zijn er aanpassingen doorgevoerd als gevolg van Fuwasys 2020. Ook de ervaring met het werken met het FGR is toegenomen en dat zorgt weer voor aanscherping van de indelingscriteria.

Wat vind je verder in de leidraad?

In de leidraad vind je verder de Rijksbrede afspraken voor het indelen van bepaalde categorie√ęn werkzaamheden in het FGR.  Bijvoorbeeld juridische werkzaamheden, of werkzaamheden ten aanzien van informatievoorziening.

In de leidraad komen ook de indelingscriteria voor specifieke functies aan bod. Bijvoorbeeld de CIO, de CISO, BVA/BVC functies. Deze functies komen bij vele organisaties binnen de Rijksdienst voor. Ten slotte vind je in de leidraad ook de indelingsregels voor secretaris-directeuren van adviesraden en -commissies.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Voor vragen, opmerkingen en suggesties over de leidraad en de toepassing ervan kun je terecht bij [email protected].