Het handboek FGR gaat op in de leidraad

In de komende periode zal de informatie uit het (verouderde) handboek FGR worden opgenomen in de Leidraad. Het verouderde handboek is dan ook verwijderd van de website van het FGR.

Eenvoudige tool(s)

Tegelijkertijd worden eenvoudige tool(s) ontwikkeld. De te ontwikkelen tool(s) gaan in op de volgende vragen:

  • ‘Mijn werk. Waar hoort het thuis in het FGR’? 
  • ‘Hoe richt ik mijn organisatie in met het  FGR’? 

 

Aansluiting op de beleidsvisie FGR

Met de actualisering van de Leidraad en de ontwikkeling van de tools sluiten we aan op de richting uit de beleidsvisie FGR. De visie stuurt op meerdere punten aan op focus en stroomlijning. In de keuze van doelen van het FGR, maar ook ten aanzien van de vormgeving, het onderhoud en de governance. De actualisering van de Leidraad en de ontwikkeling van de tools bevorderen het stroomlijnen en focussen op de doelen en de vormgeving van het FGR.