Nieuwsbrief FGR

Met veel plezier presenteren wij de nieuwsbrief over het Functiegebouw Rijk, de eerste van het jaar 2023. Ook dit jaar houden we je graag goed geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het FGR en aanverwante onderwerpen.

Naast drie reguliere nieuwsbrieven waarin we je informeren over de lopende zaken rond het FGR, verschijnt er ook een special. 

Dit  jaar gaan we actief vorm geven aan de community FGR. We willen niet alleen informatie zenden, maar we ontvangen ook graag suggesties over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat jij interessant vindt, kan dat namelijk ook voor anderen zijn. Zo spelen we informatie en tips aan elkaar door.

We wensen je veel leesplezier! Laat vooral weten wat je er van vindt.

Ria Gelderblom, Manager O&P|Rijk
Karin Spaansen, Coördinerend adviseur Organisatie‐inrichting/ Projectleider Communicatie FGR
en FUWA‐Rijk

Actualisatie functiefamilie Bedrijfsvoering

Dit jaar wordt meer verdieping gebracht in de aandachtsgebieden van de kwaliteitenprofielen van drie functiegroepen uit de functiefamilie Bedrijfsvoering. Werk je zelf binnen bedrijfsvoering en wil je meedenken in de klankbordgroep? Lees dan ons weblog en lees hoe je je kan meedenken in een klankbordgroep.

FUWA‐RIJK de nieuwe versie van FUWASYS

Hoe gaat het met de ontwikkeling van FUWA‐RIJK? In zijn weblog geeft projectleider Bas van der Linden een overzicht van de stand van zaken, de governance en de planning. Lees snel verder!

Vernieuwing vormgeving brondocumenten FGR

Een goede en toegankelijke vormgeving draagt bij aan het gebruik van het FGR. Daarom werkt Organisatie‐inrichting aan de vernieuwing van de vormgeving van het FGR. Lees in ons weblog hoe we met de brondocumenten gaan beginnen.

Evaluatie Kader Topstructuur

Benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie Kader Topstructuur? Lees in ons weblog wat onderzocht is en met welke uitkomsten DGDOO nu aan de slag gaat.