Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • (Voorbereidende) toezichtactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdracht en/of afspraak
 • (Voorbereidende) opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdracht van het OM (geldt alleen voor opsporing)
 • Knelpunten, trends en ontwikk-lingen zijn gevraagd en ongevraagd gesignaleerd

Omgeving

 • In- en externe bronnen zijn effectief, efficiënt en zorgvuldig gebruikt
 • Heeft een relevant in- en extern netwerk dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Interventies zijn gericht op waarheidsvinding en/of gedragsverandering
 • Vergunningen, ontheffingen etc. zijn correct verleend
 • Er is acceptatie van de toezichtactiviteiten bij de klanten

Bedrijfsvoering

 • Toezicht en opsporingsprocessen- en producten zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Een doelmatig en werkbaar plan van aanpak is geleverd
 • De administratie en de inhoud van de systemen zijn op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwende/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen,  producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv  plan-do-check-act-principe) zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Maakt een realistische inschatting van de toezicht- of opsporingssituatie, taxeert risico's en impact en stelt prioriteiten
 • Komt snel en adequaat tot een juiste aanpak op basis van informatie, afwegingen en argumenten
 • Observeert scherp en herkent (signalen van) misstanden
 • Overziet mogelijke consequenties van zijn keuzes en optreden
 • Tast de positie en bereidwilligheid van de wederpartij af
 • Verplaatst zich in de positie van de ander en toont begrip
 • Maakt de eigen positie en (professionele) grenzen kenbaar
 • Handelt naar de regels, procedures, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein
 • Toetst ideeën, mogelijkheden binnen de organisatie

Omgeving

 • Onderbouwt zijn acties helder en logisch
 • Brengt zijn bevindingen met beslistheid
 • Luistert goed naar de argumenten en sluit hierop aan met relevante argumentatie
 • Benoemt posities, regelgeving, consequenties en benadrukt gemeenschappelijke belangen
 • Houdt overzicht, brengt structuur aan en bewaart de rust, ook in conflictvolle en risicovolle situaties en onder tijdsdruk
 • Laat zich niet van de wijs brengen bij verbale en schriftelijke druk door belanghebbenden
 • Stelt onder druk snel de juiste prioriteiten en neemt de juiste besluiten
 • Toont initiatief, durf, stabiliteit en zelfvertrouwen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties
 • Komt met een plan van aanpak om gestelde doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, geld en middelen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke alternatieven en escaleert indien nodig
 • Heeft aandacht voor details, pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures

Vernieuwen en verbeteren

 • Weet wat er speelt in het vakgebied, in de omgeving en in de organisatie
 • Past ideeën voor verbetering van werkzaamheden direct toe
 • Evalueert eigen werkwijzen, leert van de ervaringen en deelt nieuwe inzichten met collega’s

Competenties

 • accuraat werken
 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • enige / ruime ervaring  en succesvol; ervaring met (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing of ervaring relevant voor de sector danwel het aandachtsveld

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • relevante kennis van de sector en van het eigen aandachtsveld (bedrijfs-takken, organisaties, processen e.d);
 • (brede) kennis en kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB, jurisprudentie; interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
 • (bijv. AOA , BOA en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. RTGB); kennis en kunnen toepassen van algemene sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporings- en of toezicht (bijv. rechercheren, auditing, doelgroepenanalyses, risicoanalyses, interventiestrategie, financieel-administratief onderzoek, digitale inormatieanalyse)

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • enige / ruime ervaring  en succesvol; ervaring met (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing of ervaring relevant voor de sector danwel het aandachtsveld
 • werken in een team; samenwerken met andere aandachtsvelden

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing (bijv. bedrijfskundig / financieel / economisch /accountancy / politie-opleiding) danwel voor de sector of het aandachtsveld
 • relevante kennis van de sector en van het eigen aandachtsveld (bedrijfs-takken, organisaties, processen e.d);
 • (brede) kennis en kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB, jurisprudentie; interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. RTGB);
 • kennis en kunnen toepassen van algemene en sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporings- en of toezicht (bijv. recherche-ren, auditing, doelgroepenanalyse, risicoanalyse, interventiestrategie, financieel-administratief onderzoek, digitale informatieanalyse)

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • enige / ruime ervaring  en succesvol; ervaring met (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing of ervaring relevant voor de sector danwel het aandachtsveld
 • werken in een team; samenwerken met andere aandachtsvelden

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing (bijv. bedrijfskundig / financieel / economisch /accountancy / politie-opleiding) danwel voor de sector of het aandachtsveld
 • relevante kennis van de sector en van het eigen aandachtsveld (bedrijfs-takken, organisaties, processen e.d);
 • (brede) kennis en kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB, jurisprudentie; interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. RTGB);
 • kennis en kunnen toepassen van algemene en sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporings- en of toezicht (bijv. recherche-ren, auditing, doelgroepenanalyse, risicoanalyse, interventiestrategie, financieel-administratief onderzoek, digitale informatieanalyse)
Overige kennis en vaardigheden
 • projectvaardigheden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • enige / ruime ervaring  en succesvol; ervaring met (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing of ervaring relevant voor de sector danwel het aandachtsveld
 • werken in een team; samenwerken met andere aandachtsvelden
 • ervaring met coördineren of functioneel aansturen van medewerkers

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing (bijv. bedrijfskundig / financieel / economisch /accountancy / politie-opleiding) danwel voor de sector of het aandachtsveld
 • relevante kennis van de sector en van het eigen aandachtsveld (bedrijfs-takken, organisaties, processen e.d);
 • (brede) kennis en kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB, jurisprudentie; interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. RTGB);
 • kennis en kunnen toepassen van algemene en sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporings- en of toezicht (bijv. rechercheren, auditing, doelgroepenanalyse, risicoanalyse, interventiestrategie, financieel-administratief onderzoek, digitale informatieanalyse)
Overige kennis en vaardigheden
 • Projectvaardigheden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen een deel-toezichtgebied met een afgebakend toezichtgebied (eventueel in samenwerkings-verband)
 • meer voorbereidend en ondersteunend van karakter en/of met een beperkte vakinhoudelijke problematiek
 • extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • (deel)inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, bijdragen geleverd aan vaststelling inspectie/ onderzoeksbevindingen en positieve en negatieve interventies ondernomen (interventies: onder andere: voorlichting geven, afstemmen van bedrijven om niet-aanvaardbare situaties te voorkomen, dan wel maatregelen nemen om deze situaties te beëindigen, belonen door toezichtlast te verminderen, waarschuwingen uitdelen en (i.o.m. het OM) sancties opleggen).
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • bijdragen geleverd: aan systeemgericht toezicht: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, bijdragen geleverd aan vaststelling inspectie/ onderzoeksbevindingen en voorstellen geleverd tav positieve en negatieve interventies (Systeemgericht toezicht is: intern beheersingssysteem dat een (overheids)organisatie onder eigen verantwoordelijkheid opzet ter voorkoming van onrechtmatig handelen binnen die (overheids)organisatie)

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op inhoud
 • werkwijzen aan het eigen inzicht over gelaten; extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen tijdens inspecties controlerend en verbaliserend van aard

Contacten

 • extern omgaan met verschillende belangen (tactvol, invoelen, afstemmen, overtuigen gemeenschappelijke belangen)
 • extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard.
 • intern en extern over gegevens en informatie uitwisselen, toe te lichten en afspraken maken over de wijze van te leveren ondersteuning aan (deel)inspecties 

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen (een deel-toezichtgebied van) een afgebakend toezichtgebied dat aanraking heeft met andere  (deel-)toezichtgebieden

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeks-bevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • voorlichting geven over toezicht en het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • systeemgericht toezicht gehouden op de kwaliteit en effectiviteit van de door de keten uitgevoerde inspecties d.m.v. audits (Keten: alle bij het werkveld betrokken organisaties, inclusief de toeleveranciers)
 • informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen (interventies: onder andere: voorlichting geven, afstemmen van bedrijven om niet-aanvaardbare situaties te voorkomen, dan wel maatregelen nemen om deze situaties te beëindigen, belonen door toezichtlast te verminderen, waarschuwingen uitdelen en (i.o.m. het OM) sancties opleggen)
 • voorlichting geven over systeemgericht toezicht met betrekking tot het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op inhoud
 • werkwijzen aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties en audits
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen  

Contacten

 • intern en extern om toelichting te geven op en af te stemmen over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde (deel)inspecties en aanbevelingen
 • intern inhoudelijk mede afstemmen over toezichtactiviteiten van het afgebakende toezichtgebied

Functietypering

43343 43334 33 33 (46)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten (binnen een deel-toezichtgebied van) met een complex beeld, omdat de te behandelen materie een grote samenhang vertoont met andere (deel-)toezichtgebieden en/of sterk wisselende inspectieobjecten van complexe aard
 • naleving van wet- en/of regelgeving is zowel moeilijk controleerbaar als afdwingbaar

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • inspectieplannen opgesteld en inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen na analyse vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • geadviseerd over het nemen van maatregelen in organisaties
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • voorlichting geven over toezicht en het (deel-) toezichtgebied
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • systeemgericht toezicht gehouden op de kwaliteit en effectiviteit van de door de keten uitgevoerde inspecties dmv audits
 • informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • geadviseerd over het nemen van (organisatorische en bedrijfsvoeringtechnische) maatregelen in organisaties
 • voorlichting geven over systeemgericht toezicht met betrekking tot het (deel-) toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van (een deelgebied binnen) een toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende deelgebied binnen) een toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties en audits.
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen 

Contacten

 • intern en extern om toelichting te geven op en af te stemmen over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde (deel)inspecties en aanbevelingen
 • intern en extern inhoudelijk mede afstemmen en adviseren over toezichtactiviteiten van het afgebakende toezichtgebied 

Functietypering

43343 44334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen een toezichtgebied met een complex beeld, omdat de te behandelen materie een brede samenhang vertoont met andere toezichtgebieden dan wel vanwege inspectieobjecten met een bijzonder specialistisch karakter
 • coördineren van toezichtactiviteiten

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • inspectieplannen opgesteld en inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen na analyse vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • geadviseerd over het nemen van maatregelen in organisaties
 • gezamenlijke (landelijke) acties gecoördineerd en/of aan deelgenomen met andere inspectiediensten
 • specialistische ondersteuning geleverd en voorlichting geven over toezicht en het toezichtgebied
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • systeemgericht toezicht gehouden op de kwaliteit en effectiviteit van de door de keten uitgevoerde inspecties dmv audits
 • informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • geadviseerd over het nemen van (organisatorische en bedrijfsvoeringtechnische) maatregelen in organisaties
 • specialistische ondersteuning geleverd en voorlichting gegeven met betrekking tot het toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in sociale, financieel-economischtechnische en juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties en audits
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

Contacten

 • intern en extern over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern inhoudelijk mede afstemmen en adviseren over toezichtactiviteiten van het toezichtgebied