Toezicht

Bevorderen van de naleving door overheidsorganisaties, bedrijven en burgers van wet- en regelgeving en/of branchenormering. Dit door middel van inspectie, opsporing, waarheidsvinding, beoordeling en sanctionering.

Als medewerker in de functiefamilie Toezicht ben je actief bezig met de handhaving, controle en veiligheid van Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. De werkzaamheden zijn gericht op de controle op naleving van regels en voorschriften. De aard van de werkzaamheden kan voorbereidend ondersteunend zijn, maar ook inhoudelijk of strategisch. Zo kun je actief ongewenste situaties of activiteiten voorkomen of be�indigen. Voorbeelden van functies in deze functiefamilie zijn inspecteur of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Op het hoogste niveau ben je vanuit een strategische rol kaderstellend en normerend aan het werk. Er zijn 5 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 5 tot en met schaal 16. De functies kunnen bij alle ministeries voorkomen... maar vooral bij de ministeries van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit; Infrastructuur en Waterstaat; Onderwijs, Cultuur en wetenschap; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport... denk bijvoorbeeld aan Inspectie Leefomgeving en Transport of de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

5 Functiegroepen