Toezicht

Bevorderen van de naleving door overheidsorganisaties, bedrijven en burgers van wet- en regelgeving en/of branchenormering. Dit door middel van inspectie, opsporing, waarheidsvinding, beoordeling en sanctionering.

Als medewerker in de functiefamilie Toezicht ben je actief bezig met de handhaving, controle en veiligheid van Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. De werkzaamheden zijn gericht op de controle op naleving van regels en voorschriften. De aard van de werkzaamheden kan voorbereidend ondersteunend zijn, maar ook inhoudelijk of strategisch. Zo kun je actief ongewenste situaties of activiteiten voorkomen of be�indigen. Voorbeelden van functies in deze functiefamilie zijn inspecteur of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Op het hoogste niveau ben je vanuit een strategische rol kaderstellend en normerend aan het werk. Er zijn 5 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 5 tot en met schaal 16. De functies kunnen bij alle ministeries voorkomen... maar vooral bij de ministeries van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit; Infrastructuur en Waterstaat; Onderwijs, Cultuur en wetenschap; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport... denk bijvoorbeeld aan Inspectie Leefomgeving en Transport of de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

5 Functiegroepen

 1. Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht

  Verricht voorbereidende en/of operationele toezicht- en/of opsporingswerkzaamheden

  Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 2. Inspecteur / Medewerker Toezicht

  Verricht (voorbereidende) toezicht- en/of opsporingsactiviteiten op naleving van wet- en regelgeving en voorkomt of beëindigt ongewenste situaties

  Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

 3. Senior Inspecteur

  Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

  Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

 4. Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

  Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

  Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

 5. Strategisch Inspecteur

  Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

  Functiegroep | Salarisschaal 15, 16 | Werk-/denkniveau wo