Assistent Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering of assisteert daarbij

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • (Enkelvoudige) administratieve opdrachten zijn opgepakt en afgehandeld
 • Eenduidige gegevens zijn ingevoerd en doorgeleid
 • Aangeleverde gegevens zijn gecontroleerd op volledigheid
 • Verzamelt alle relevante informatie
 • Staat de klant beleefd te woord en toont begrip voor diens situatie
 • Houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Klantgerichtheid
 • Is betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden
 • Inzet

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • (Eventuele) vragen van de klant zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Juiste informatie aan collega’s is geleverd
 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s in
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende afspraken en protocollen
 • Eigen administratie is op orde
 • Werkt aandachtig en systematisch
 • Is bedacht op fouten en onjuistheden
 • Heeft aandacht voor details
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Nieuwe taken en/of opdrachten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s
 • Zelfontwikkeling