Bedrijfsvoering

Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen en - producten of het operationeel ondersteunen van de interne organisatie.

13 Functiegroepen

Adviseur Bedrijfsvoering

Ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringproces

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Verbindt meerdere bedrijfsvoeringprocessen en realiseert integrale bedrijfsvoeringproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoeringadviezen

Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

Assistent Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker Vervoer

Transporteert personen en/of goederen over de weg of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3, 4 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden 1) ten behoeve van personen en gebouwen (inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers). ***************************************************************************************************************************** 1) inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

Functiegroep | Salarisschaal 2, 3, 4, 5, 6 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Assistent Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker Communicatie

Verricht ondersteunende of operationele werkzaamheden ten behoeve van de communicatie en heeft op dit onderwerp een signaalfunctie

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV

Behandelt ICT- / informatiebeheer- / DIV-vragen (1e lijnsondersteuning) en/of verricht technische- / ICT- / DIV- werkzaamheden (2e lijnsondersteuning) A. DIV staat voor: Documentaire Informatie Voorziening: B. inclusief de informatiebeheerder (DIV-nieuwe stijl, S7-8)

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Managementondersteuner

Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Functiegroep | Salarisschaal 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Werk-/denkniveau mbo, hbo, hboplus, wo