Bedrijfsvoering

Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen en - producten of het operationeel ondersteunen van de interne organisatie.

Met een functie in de functiefamilie Bedrijfsvoering lever je bijdragen aan de bedrijfsvoeringsprocessen van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan Personeelsaangelegenheden, Informatievoorziening en ICT, Organisatie-ontwikkeling, Financi�n, Communicatie en Huisvesting. Het soort werkzaamheden kan verschillen. Zo heb je binnen deze functiefamilie adviserende functies maar ook functies die meer uitvoerend werk omvatten. Je werk kan bestaan uit het ontwikkelen, implementeren of ondersteunen van het interne proces. Alle functies binnen Bedrijfsvoering werken samen om het primaire proces te ondersteunen en effici�nt in te richten. Een goede bedrijfsvoering functioneert op de achtergrond van het primaire proces en is de smeerolie van de organisatie. Er zijn 13 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot maximaal schaal 15. De bedrijfsvoeringsfuncties komen voor binnen de gehele rijksdienst.

13 Functiegroepen

Adviseur Bedrijfsvoering

Ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringproces

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Verbindt meerdere bedrijfsvoeringprocessen en realiseert integrale bedrijfsvoeringproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoeringadviezen

Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

Assistent Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker Vervoer

Transporteert personen en/of goederen over de weg of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3, 4 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden (zie toelichting) ten behoeve van personen en gebouwen.

Functiegroep | Salarisschaal 2, 3, 4, 5, 6 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Assistent Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering of assisteert daarbij

Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker Communicatie

Verricht ondersteunende of operationele werkzaamheden ten behoeve van de communicatie en heeft op dit onderwerp een signaalfunctie

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV

Behandelt ICT- / informatiebeheer- / DIV-vragen (1e lijnsondersteuning) en/of verricht technische- / ICT- / DIV- werkzaamheden (2e lijnsondersteuning) A. DIV staat voor: Documentaire Informatie Voorziening: B. inclusief de informatiebeheerder (DIV-nieuwe stijl, S7-8)

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Managementondersteuner

Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Functiegroep | Salarisschaal 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Werk-/denkniveau mbo, hbo, hboplus, wo