Bedrijfsvoering

Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen en - producten of het operationeel ondersteunen van de interne organisatie.

Met een functie in de functiefamilie Bedrijfsvoering lever je bijdragen aan de bedrijfsvoeringsprocessen van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan Personeelsaangelegenheden, Informatievoorziening en ICT, Organisatie-ontwikkeling, Financi�n, Communicatie en Huisvesting. Het soort werkzaamheden kan verschillen. Zo heb je binnen deze functiefamilie adviserende functies maar ook functies die meer uitvoerend werk omvatten. Je werk kan bestaan uit het ontwikkelen, implementeren of ondersteunen van het interne proces. Alle functies binnen Bedrijfsvoering werken samen om het primaire proces te ondersteunen en effici�nt in te richten. Een goede bedrijfsvoering functioneert op de achtergrond van het primaire proces en is de smeerolie van de organisatie. Er zijn 13 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot maximaal schaal 15. De bedrijfsvoeringsfuncties komen voor binnen de gehele rijksdienst.

13 Functiegroepen

 1. Adviseur Bedrijfsvoering

  Ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringproces

  Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

 2. Senior Adviseur Bedrijfsvoering

  Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

  Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

 3. Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

  Verbindt meerdere bedrijfsvoeringprocessen en realiseert integrale bedrijfsvoeringproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoeringadviezen

  Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

 4. Assistent Medewerker Facilitair Management

  Verricht facilitaire werkzaamheden of assisteert daarbij

  Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

 5. Medewerker Facilitair Management

  Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

  Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 6. Medewerker Vervoer

  Transporteert personen en/of goederen over de weg of assisteert daarbij

  Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3, 4 | Werk-/denkniveau vmbo

 7. Medewerker Beveiliging

  Verricht beveiligingswerkzaamheden (zie toelichting) ten behoeve van personen en gebouwen.

  Functiegroep | Salarisschaal 2, 3, 4, 5, 6 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 8. Assistent Medewerker Administratie

  Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering of assisteert daarbij

  Functiegroep | Salarisschaal 1, 2, 3 | Werk-/denkniveau vmbo

 9. Medewerker Administratie

  Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

  Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 10. Medewerker Communicatie

  Verricht ondersteunende of operationele werkzaamheden ten behoeve van de communicatie en heeft op dit onderwerp een signaalfunctie

  Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 11. Medewerker ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV

  Behandelt ICT- / informatiebeheer- / DIV-vragen (1e lijnsondersteuning) en/of verricht technische- / ICT- / DIV- werkzaamheden (2e lijnsondersteuning) A. DIV staat voor: Documentaire Informatie Voorziening: B. inclusief de informatiebeheerder (DIV-nieuwe stijl, S7-8)

  Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

 12. Managementondersteuner

  Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

  Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

 13. Trainer

  Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

  Functiegroep | Salarisschaal 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Werk-/denkniveau mbo, hbo, hboplus, wo