Medewerker Vervoer

Transporteert personen en/of goederen over de weg of assisteert daarbij

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Ritten zijn (als bijrijder) uitgevoerd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Personen en/of poststukken en/of goederen zijn tijdig, veilig en/of correct op de juiste bestemming (af)geleverd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Bepaalde (inhoudelijke) werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals beschreven in de protocollen en opdrachten ( het betreft hier o.a. monstername, vaccindistributie, dossiervervoer)
 • Neemt in de planning alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor een vlotte rit
 • Houdt ontwikkelingen op de weg in de gaten en weet, indien nodig, alternatieve routes te vinden
 • Handelt direct als hij een moeilijke situatie voorziet waarin op dat moment gehandeld moet worden
 • Anticiperen
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie
 • Geeft onder druk of verleiding geen vertrouwelijke informatie prijs
 • Weet dat hij/zij het ‘visitekaartje’ is van de organisatie en gedraagt zich daar ook naar
 • Integriteit
 • Doet (meer dan) wat wordt gevraagd
 • Voelt zich betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden
 • Inzet

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vragen en opmerkingen van klanten zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Bij calamiteiten zijn juiste instanties (o.a. collega’s, politie, hulpdiensten) juist geïnformeerd en ingeschakeld
 • Diensten en collega’s zijn juist en tijdig geïnformeerd over vervoer van personen en/of goederen
 • Houdt rekening met de wensen van de klant
 • Zoekt bij afwijkingen van de planning, al dan niet in overleg met de teamleider, naar passende oplossingen
 • Informeert regelmatig naar de tevredenheid bij de klant
 • Houdt rekening met de informatiebehoeften van diensten over halen en brengen van goederen
 • Klantgerichtheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende afspraken, opdrachten en protocollen
 • Administratie is op orde
 • Transportmiddelen zijn schoon, verkeren in goede staat en zijn bedrijfszeker
 • Is representatief
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en juist handelen
 • Blijft rustig in stressvolle situaties
 • Laat te allen tijde de veiligheid voorgaan
 • Stressbestendigheid
 • Houdt de administratie van de ritten bij en draagt er zorg voor dat die toegankelijk is voor anderen
 • Controleert regelmatig het materieel en werkt volgens het onderhoudsplan
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Nieuwe taken en/of opdrachten aspecten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven
 • Leert van eigen fouten en ervaringen
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s
 • Zelfontwikkeling